10 इंच/20 इंच स्ट्रिंग जखमेचा फिल्टर मोठा निळा, पॉलीप्रोपायलीन, स्टेनलेस चोरी 1-200 मायक्रॉन