40 इंच स्ट्रिंग घाव फिल्टर काडतूस, पॉलीप्रोपायलीन, स्टेनलेस चोरी 1-200 मायक्रॉन